Posilovna Senioři

  • seniorské vstupné může čerpat osoba, která dosáhla 62 let
  • před vstupem je nutné prokázat svůj věk (občanský průkaz atd…)
  • vstup není časově omezen
  • vstup je možné čerpat i na skupinové lekce