Vstup student

podmínkou je předložení potvrzení o studiu nebo karta ISIC (do věku 25let včetně)

  • vstup je možný od 7:00 do 15:30 (poslední vstup v 15:30)