Vstup student

podmínkou je předložení potvrzení o studiu nebo karta ISIC (do věku 25let včetně) (zasláním fotky na email info@body-care.cz )