Our team

Jiří Wagner foto
Jiří Wagner
jiriwagner@body-care.cz
+420 732 578 659
Osobní fitness trenér, masér, výživový poradce
Jana Bérešová foto
Bc. Lenka Bořutová (Lukašíková)
lenka@fitness-a-vyziva.cz
+420 724 079 660
Osobní fitness trenérka, výživová poradkyně
Bc. Jana Vaňková, DiS foto
Ing. Jana Daňková, DiS
vankovaa.jana@gmail.com
+420 721 380 911
Osobní fitness trenér, výživový poradce, masér
Mgr. Ing. Veronika Ubrová
veronika.ubrova@centrum.cz
+420 774 020 678
Instruktor skupinových lekcí